Tõlgid

Meiega samas büroos tegutsevad ka vandetõlgid

Vandetõlgil on pädevus teha dokumentide õigustõlget ja sellega seotud muid toiminguid notariga võrdsustatult.

Vandetõlgi poolt tõlke kinnitamine omaenda allkirja ning ametipitsatiga tähendab, et tõlk on täielikult vastutav tõlke sisu ja korrektsuse eest ja tagab selle usaldusväärsuse.

Tiia Eisen

inglise keele vandetõlk

tel +372 507 2780; +372 626 0439
e-post tiia.eisen@aidelink.ee

Andrea Bochese

itaalia keele vandetõlk ja
eesti keele – hispaania keele vandetõlk

tel +372 699 6339; +372 5656 3724
Skype: feanor1
e-post andrea@translators.ee

Raimo Kont

vene keele vandetõlk

tel +372 5560 2889
e-post raimo.kont@eesti.ee

Jelizaveta Tammerik

eesti keele – vene keele vandetõlk

tel +372 5621 6730
Skype: elizaveta.tammerik
e-post jelizaveta.tammerik@gmail.com

Tiit Sepp, Gunnar Savisaar, Merle Saar-Johanson, Tarvo Puri, Rainis Int